پروژه های مسکونی

پروژه دکوراسیون داخلی مسکونی


پروژه امپراتور

محدوده : زعفرانیه ، خیابان آصف

آرشیتکت : ریحانه ولدخان

نظارت و اجرا : سیامک مصفایی

پروژه مسکونی امپراتور در زعفرانیه با متراژ ۲۵۰ متر مربع در سبک نئوکلاسیک با فرنیش کامل هم اکنون توسط گروه معماری آرک شان در حال طراحی،نظارت و اجرا میباشد.

پروژه دکوراسیون داخلی مسکونی


پروژه امپراتور
محدوده : زعفرانیه ، خیابان آصف
آرشیتکت : ریحانه ولدخان
نظارت و اجرا : سیامک مصفایی
پروژه مسکونی امپراتور در زعفرانیه با متراژ ۲۵۰ متر مربع در سبک نئوکلاسیک با فرنیش کامل هم اکنون توسط گروه معماری آرک شان در حال طراحی،نظارت و اجرا میباشد.

پروژه طراحی و اجرای واحد مسکونی


پروژه مینی سیتی

محدوده : مینی سیتی ، سوهانک

آرشیتکت : ریحانه ولدخان

نظارت و اجرا : سیامک مصفایی

این پروژه طراحی و اجرای داخلی مدرن با مساحتی در حدود ۱۴۰ متر مربع در سال ۱۳۹۸ توسط گروه معماری آرک شان به پایان رسیده و تحویل گردید.

پروژه طراحی و اجرای واحد مسکونی


پروژه مینی سیتی
محدوده : مینی سیتی ، سوهانک
آرشیتکت : ریحانه ولدخان
نظارت و اجرا : سیامک مصفایی
این پروژه طراحی و اجرای داخلی مدرن با مساحتی در حدود ۱۴۰ متر مربع در سال ۱۳۹۸ توسط گروه معماری آرک شان به پایان رسیده و تحویل گردید.

پروژه طراحی داخلی و اجرای واحد مسکونی


پروژه لویی

محدوده : شهرک غرب ، پردیسان

آرشیتکت : ریحانه ولدخان

نظارت و اجرا : سیامک مصفایی

بازسازی و دکوراسیون داخلی پروژه مسکونی لویی واقع در شهرک غرب ، پردیسان با متراژ ۱۵۰ متر مربع با سقف شیب دار و تلفیق سبک مدرن و رُستیک در سال ۱۳۹۳ توسط گروه معماری آرک شان طراحی کامل و اجرا گردید.

پروژه طراحی داخلی و اجرای واحد مسکونی


پروژه لویی
محدوده : شهرک غرب ، پردیسان
آرشیتکت : ریحانه ولدخان
نظارت و اجرا : سیامک مصفایی
بازسازی و دکوراسیون داخلی پروژه مسکونی لویی واقع در شهرک غرب ، پردیسان با متراژ ۱۵۰ متر مربع با سقف شیب دار و تلفیق سبک مدرن و رُستیک در سال ۱۳۹۳ توسط گروه معماری آرک شان طراحی کامل و اجرا گردید.
فهرست