خدمات اجرا

خدمات اجرای گروه معماری آرک شان


خدمات اجرای گروه معماری آرک شان شامل تمامی موارد اجرایی ساختمانی و تزییناتی و تأسیسات و سازه به شرح و ترتیب زیر می باشد.

خدمات اجرای گروه معماری آرک شان


خدمات اجرای گروه معماری آرک شان شامل تمامی موارد اجرایی ساختمانی و تزییناتی و تأسیسات و سازه به شرح و ترتیب زیر می باشد.
۵) کلیه تاسیسات مکانیکال شامل : چیلر ، هواساز ، لوله کشی های آب و گاز ، گرمایش و سرمایش و موارد دیگر
۶) کلیه تاسیسات الکتریکال شامل : سیم کشی های اصلی (کابل) تلفنی ، شبکه ، دوربین ها و دزدگیر ، سیستم تخصصی هوشمند سازی ساختمان ، نورپردازی داخلی ،نورپردازی نما و موارد دیگر
۵) کلیه تاسیسات مکانیکال شامل : چیلر ، هواساز ، لوله کشی های آب و گاز ، گرمایش و سرمایش و موارد دیگر
۶) کلیه تاسیسات الکتریکال شامل : سیم کشی های اصلی (کابل) تلفنی ، شبکه ، دوربین ها و دزدگیر ، سیستم تخصصی هوشمند سازی ساختمان ، نورپردازی داخلی ،نورپردازی نما و موارد دیگر

۱۰) اجرای کامل نمای لاکچری کلاسیک (رومی) مدرن ، تمام شیشه ای اداری ، نمای آجری سنتی و نماهای تلفیقی

۱۰) اجرای کامل نمای لاکچری کلاسیک (رومی) مدرن ، تمام شیشه ای اداری ، نمای آجری سنتی و نماهای تلفیقی
فهرست